Księga wieczysta to podstawowy dokument, a właściwie zbiór dokumentów, mówiący o historii oraz teraźniejszości danej nieruchomości. Po migracji ksiąg papierowych do systemu elektronicznego, sprawdzenie księgi jest jeszcze prostsze.

Wystarczy, że mamy numer...